Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Numer: 3/2015
Data: 12.06.2015 14:20

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-12
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd T2 Investment S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2015 roku.

1)BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 3.187.487 głosy na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 100% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2015 roku i które stanowiły 51,82% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T2 INVESTMENT S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasielska 16a
(ulica) (numer)
(61) 664 80 00 (61) 664 80 29
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7823089018 639525179
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2015-06-12 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu