Spółka zależna od Emitenta, GenXone SA, pozyskała z emisji akcji ponad 4 miliony zł

Numer: 19/2020
Data: 15.04.2020 16:56

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 2020
Data sporządzenia: 2020-04-15
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Spółka zależna od Emitenta, GenXone SA, pozyskała z emisji akcji ponad 4 miliony zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, że powziął informację o tym, iż spółka portfelowa Emitenta Genxone S.A. zakończyła z sukcesem emisję akcji przeprowadzanej w drodze subskrypcji prywatnej. Genxone S.A. pozyskała 4,14 mln zł _przy planowanej pierwotnie kwocie na poziomie 2 mln zł_. Celem emisji było pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym na komercjalizację najnowszego projektu spółki Nanobiome, którego celem jest wykonywanie zaawansowanych badań ludzkiej mikrobioty jelitowej.

Laboratorium Genxone S.A. jest wpisane przez Ministerstwo Zdrowia na listę̨ laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2, zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych _Dz.U. z 2020 r., poz. 374_. Obecnie wykonuje testy na obecność SARS – Cov – 2 na rzecz placówek medycznych oraz podmiotów prywatnych. Ponadto spółka wdraża również projekt polegający na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS CoV-2 pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów z wykorzystaniem technologii NANOPORE. Wyniki tych badań mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na koronawirusa SARS – CoV-2.

Genxone S.A. zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w drugiej połowie 2020 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16a
_ulica_ _numer_
_61_ 664 80 00 _61_ 664 80 29
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-15 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu