Medcamp sfinansuje mobilne laboratoria do wykonywania testów na obecność koronawirusa

Numer: 18/2020
Data: 09.04.2020 08:22

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 2020
Data sporządzenia: 2020-04-09
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Medcamp sfinansuje mobilne laboratoria do wykonywania testów na obecność koronawirusa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, że w dniu 9 kwietnia 2020 roku powziął informację, że spółka New Lab
Systems sp. z o.o. we współpracy z zespołem Genxone S.A. przygotowała projekt polegający na
utworzeniu i wyposażeniu mobilnego laboratorium diagnostycznego 2 klasy bezpieczeństwa
_BSL-2_ w pawilonie. Takie laboratorium o powierzchni ok. 50 m 2 będzie mogło być instalowane
w dowolnym miejscu z dostępem do mediów oraz Internetu. Z tego względu będzie można je
uruchomić w miejscowościach, w których będą występować ogniska epidemii, np. na parkingu
przy placówce medycznej czy domu spokojnej starości. Po ustaniu konieczności wykonywania
testów na obecność koronawirusa SARS – CoV – 2 w danym miejscu, laboratorium będzie mogło
być przetransportowane w inne miejsce. Szacowany koszt 1 laboratorium wynosić będzie ok.
750 000 zł netto _w tym budowa oraz wyposażenie w sprzęt do diagnostyki_. Spółki szacują, że
wydajność laboratorium w podstawowej wersji będzie wynosić do 350 próbek na dobę.
Projekt jest odpowiedzią na brak w wielu miejscowościach laboratoriów wykonujących testy na
obecność koronawirusa SARS-COV-2.,.Umożliwi także w razie potrzeby czasowe zwiększanie
przepustowości już działających laboratoriów. Emitent na współfinansowanie projektu
zamierza przeznaczyć środki z uchwalonej emisji akcji serii C.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16a
_ulica_ _numer_
_61_ 664 80 00 _61_ 664 80 29
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-09 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu