Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 12.06.2018r.

Numer: 7/2018
Data: 12.06.2018 16:05

12-06-2018 16:03:12 | Bieżący | ESPI | 7/2018

RB_ASO: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 12.06.2018r.
Data: 2018-06-12
Firma: MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 2018
Data sporządzenia: 2018-06-12
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 12.06.2018r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd MEDCAMP S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2018 roku:
1. Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 18.175.598 głosów na ZWZ, które stanowiły 84,04 % na ZWZ i które stanowiły 69,48 % udziału w ogólnej liczbie głosów
2. FR Finance s S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 1.815.045 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,40 % na ZWZ i które stanowiły 6,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
3. Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 1.635.212 głosów na ZWZ, które stanowiły 7,56 % na ZWZ i które stanowiły 6,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDCAMP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-476 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jasielska 16a
_ulica_ _numer_
_61_ 664 80 00 _61_ 664 80 29
_telefon_ _fax_
info@medcampsa.pl www.medcampsa.pl
_e-mail_ _www_
7823089018 639525179
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-12 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu