Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ T2 Investment S.A. zwołanym na dzień 22 grudnia 2015 r.

Numer: 7/2015
Data: 23.12.2015 12:04

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-23
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ T2 Investment S.A. zwołanym na dzień 22 grudnia 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd T2 Investment S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 grudnia 2015 roku:
1) Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 3 187 487 głosy na NWZ, które stanowiły 66,16 % na NWZ i które stanowiły 51,83% udziału w ogólnej liczbie głosów
2) Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 268 930 głosy na NWZ, które stanowiły 5,58% na NWZ i które stanowiły 4,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów
3) INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 1 361 511 głosy na NWZ, które stanowiły 28,26% na NWZ i które stanowiły 22,14% udziału w ogólnej liczbie głosów .

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T2 INVESTMENT S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasielska 16a
(ulica) (numer)
(61) 664 80 00 (61) 664 80 29
(telefon) (fax)
info@technopark2.pl medcampsa.pl
(e-mail) (www)
7823089018 639525179
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-23 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu