Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 9/2009
Data: 30.11.2009 17:33

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2009
Data sporządzenia: 2009-11-30
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16 A, 60 – 476 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000276511, informuje, iż w dniu 30 listopada 2009 roku na stronie internetowej spółki www.medcampsa.pl, zamieszczone zostało ogłoszenie o zwołaniu na dzień 5 stycznia 2010 r., na godzinę 10.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki, ul. Jasielska 16 A w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 5 stycznia 2010 roku przekazujemy w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis

ogloszenie_NWZ_T2.pdf

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-30 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu