Wykaz akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r.

Numer: 7/2009
Data: 24.06.2009 10:08

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2009
Data sporządzenia: 2009-06-24
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyøej 5 %
Treść raportu:
Zarząd T2 INVESTMENT S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu odbytym w dniu 18 czerwca 2009 r.:
1) Tomasz Tyliński, któremu przysługiwało 1.972.150 głosów, stanowiących 54,9% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. i które stanowią 32,1% udział w ogólnej liczbie głosów.
2) Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwało 1.209.000 głosów stanowiących 33,7% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. i które stanowią 19,7% udział w ogólnej liczbie głosów.
3) BLUMERANG S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwało 268.930 głosów, stanowiących 7,5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. i które stanowią 4,4% udział w ogólnej liczbie głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-06-24 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu