Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez członka Rady Nadzorczej – korekta

Numer: 4/2011
Data: 12.04.2011 15:20

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-12
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez członka Rady Nadzorczej – korekta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 12 kwietnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej funkcją członka Rady Nadzorczej, o korekcie zawiadomienia, które Emitent otrzymał w dniu 9 listopada 2010 r. (raport ESPI nr 5/2010) o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez tę osobę. Osoba zobowiązana do przekazania informacji, w okresie od 11 sierpnia do 3 listopada 2010 r. nabyła łącznie 12.007 akcji T2 INVESTMENT, przy czym:
– 11 sierpnia 2010 – kupno 2.415 akcji po średniej cenie 2,08 zł
– 12 sierpnia 2010 – kupno 195 akcji po cenie 2,14 zł
– 13 sierpnia 2010 – kupno 500 akcji po cenie 2,14 zł
– 31 sierpnia 2010 – kupno 2.120 akcji po cenie 2,11 zł
– 14 września 2010 – kupno 250 akcji po cenie 2,13 zł
– 16 września 2010 – kupno 2 akcji po cenie 2,42 zł
– 14 października 2010 – kupno 428 akcji po cenie 2,50 zł
– 29 października 2010 – kupno 2.000 akcji po cenie 2,38 zł
– 3 listopada 2010 – kupno 4.097 akcji średniej cenie 2,27 zł
Wszystkie transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie danych osobowych do wiadomości publicznej.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-12 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu