Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu

Numer: 3/2008
Data: 04.07.2008 16:57

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2008
Data sporządzenia: 2008-07-04
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyøej 5 %
Treść raportu:
Zarząd TECHNOPARK 2 S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2008 r., akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym walnym zgromadzniu byli: p. Tomasz Tyliński, któremu z posiadanych akcji przysługiwało 1.968.000 głosów, co stanowiło 46,9% głosów na tym walnym zgromadzeniu i co stanowi 32,0% głosów w ogólnej liczbie głosów, p. Beata Schmidt-Tylińska, której z posiadanych akcji przysługiwało 900.000 głosów, co stanowiło 21,4% głosów na tym walnym zgromadzeniu i co stanowi 14,6% głosów w ogólnej liczbie głosów oraz Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu, której z posiadanych akcji przysługiwało 1.209.000 głosów (1.332.000 głosów wraz ze spółką zależną – Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu), co stanowiło 28,8% głosów na tym walnym zgromadzeniu (31,7% wraz ze spółką zależną), i co stanowi 19,7% głosów w ogólnej liczbie głosów (21,7% wraz ze spółką zależną).
Załączniki
Plik Opis

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-07-04 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu