Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T2 INVESTMENT S.A. zwołane na dzień 5 stycznia 2010 r.

Numer: 10/2009
Data: 30.11.2009 18:49

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2009
Data sporządzenia: 2009-11-30
Skrócona nazwa emitenta
TECHNOPARK 2 S.A.
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T2 INVESTMENT S.A. zwołane na dzień 5 stycznia 2010 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 9/2009 z dnia 30.11.2009 r., Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T2 INVESTMENT S.A. zwołane na dzień 5 stycznia 2010 r.
Załączniki
Plik Opis

projekty_uchwal_T2I.pdf

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-30 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu