EBI

Numer Data Temat
7/2023 06.06.2023 17:59 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP Spółka Akcyjna
6/2023 31.05.2023 20:26 Raport roczny za 2022 rok MEDCAMP Spółka Akcyjna
5/2023 12.05.2023 11:51 Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
2/2023 10.05.2023 17:47 Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
4/2023 10.05.2023 11:50 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
3/2023 24.02.2023 11:49 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
1/2023 02.01.2023 16:46 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku