EBI

Numer Data Temat
19/2022 24.11.2022 11:13 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Medcamp S.A.
18/2022 24.11.2022 11:10 Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
17/2022 24.11.2022 11:09 Powołanie Prezesa Zarządu Medcamp S.A
16/2022 24.11.2022 11:08 Uchwały podjęte przez ZWZA MEDCAMP Spółka Akcyjna w dniu 28 października 2022 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna
15/2022 24.11.2022 11:07 Uchwały podjęte przez ZWZA MEDCAMP Spółka Akcyjna w dniu 28 października 2022 roku
14/2022 24.11.2022 11:06 Powołania do Rady Nadzorczej Medcamp SA
13/2022 24.11.2022 11:05 Życiorys Członka Rady Nadzorczej Medcamp S.A.
12/2022 24.11.2022 11:04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEDCAMP Spółka Akcyjna
11/2022 24.11.2022 11:03 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Medcamp Spółka Akcyjna MEDCAMP
10/2022 24.11.2022 11:02 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
9/2022 24.11.2022 11:01 Raport okresowy za II kwartał 2022 roku MEDCAMP
8/2022 24.11.2022 11:00 Uchwały podjęte przez WZA w dniu 5 sierpnia 2022 roku
7/2022 18.07.2022 14:46 Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki zwołanym na dzień 5 sierpnia 2022
6/2022 07.07.2022 10:30 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5/2022 07.07.2022 10:23 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12 lipca 2022
4/2022 13.05.2022 20:59 Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
3/2022 13.05.2022 20:50 Raport roczny za 2021 rok MEDCAMP Spółka Akcyjna
2/2022 14.02.2022 19:31 Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna
1/2022 29.01.2022 11:30 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku MEDCAMP S.A