Życiorys Członka Rady Nadzorczej Medcamp S.A.

Numer: 13/2022
Data: 24.11.2022 11:05

Zarząd Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym, jako uzupełnienie do raportu nr 11/2022 przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące życiorysu powołanego Członka Rady Nadzorczej -Pana Andrzeja Dulnika.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

A.Dulnik-zyciorys(1)