Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP Spółka Akcyjna

Numer: 15/2020
Data: 01.07.2020 18:20

Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 31 lipca 2020 roku na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-179), przy ul. Jeleniogórska 16C/3

Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Spółki: www.medcampsa.pl.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) oraz §6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogloszenie(1)

Uchwaly-na-zwz-medcamp-projekt