Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 1/2022
Data: 13.06.2022 09:55

Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 _”Spółka”_, informuje o zwołaniu na dzień 12 lipca 2022 roku na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu 60-179 przy ul. Jeleniogórska 16C/3

 

Prezes Zarządu

Cezary Ziarkowski

 

ogłoszenie zwołania WZA na dzień 12072022 plus projekty uchwał