Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 5/2020
Data: 09.03.2020 17:07

Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 08 kwietnia 2020 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Jeleniogórskiej 16.

Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Spółki: www.medcampsa.pl.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) oraz §6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarząd

Medcamp-ogloszenie-nwz.pdf

Medcamp-projekty-uchwal-na-nwz.pdf