Zmina terminu zawarcia umowy przeniesienia własności – Karwieńskie Błota

Numer: 17/2014
Data: 01.10.2014 16:48

Zmina terminu zawarcia umowy przeniesienia własności – Karwieńskie Błota

Zarząd T2 Investment S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym przyjął ofertę zmiany umowy sprzedaży zawartą pomiędzy T2 Investment S.A. a spółką Denega Sp. z o.o. na mocy której strony postanowiły wydłużyć termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Karwieńskie Błota. W obecnym brzmieniu umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu