Zmiana zakresu prowadzonej działalności

Numer: 6/2016
Data: 18.02.2016 11:53

W związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 17. lutego 2016 roku zmian statutu spółki MEDCAMP S.A. w zakresie PKD, Zarząd Emitenta informuje, iż zamiarem Spółki jest wejście w nowy obszar działalności związany m. in. z biotechnologią. Polski rynek w tym sektorze, zdaniem Emitenta, ma duży potencjał, w czym Emitent upatruje możliwości inwestycyjnych. Zarząd dopracowuje nową strategię, którą po zatwierdzeniu opublikuje raportem bieżącym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 10a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu