Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014

Numer: 3/2014
Data: 02.04.2015 18:58

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014

Zarząd Emitenta informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2014 T2 INVESTMENT S.A. z dnia 18 maja 2015 r. na dzień 12 maja 2015 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu