Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na 22 grudnia 2015 r.

Numer: 132015
Data: 27.11.2015 16:00

W związku z otrzymaniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki T2 Investment S.A., Emitent przedstawia aktualny porządek obrad wraz z projektami wszystkich uchwał na NWZ zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki.

Dokumenty związane z NWZ są także dostępne na stronie internetowej Spółki (http://medcampsa.pl/).

Podstawa prawna:
Par.4 ust. 2 pkt 2) i 4) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu