Zmiana Animatora

Numer: 10/2018
Data: 11.12.2018 16:10

Zarząd MEDCAMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, iż Spółka wypowiedziała umowę na pełnienie funkcji animatora, którą miała podpisaną z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A. będzie pełnić funkcję animatora Spółki do dnia 31 grudnia 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 r. Spółka zawarła umowę na pełnienie funkcji animatora z Alior Bank S.A. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu