Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Numer: 3/2023
Data: 24.02.2023 11:49

Zarząd Spółki Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że zawarto umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, firmą: FEHU Global Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Warszawskiej 40/2 A, Firma Audytorska 4102. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2022 i 2023.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 3 ust. 1 pkt 11.
  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu