Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Numer: 18/2014
Data: 05.11.2014 16:50

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, iż w dniu 4 listopada 2014 roku Spółka zależna Emitenta – T2 Szamotuły Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Szamotułach (województwo wielkopolskie), o powierzchni 7.481 m2 i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej do dnia 31 maja 2016 roku. Cena nabycia powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę 2.200.000,00 zł netto.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.“

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu