Zamierzone zmiany w statucie spółki

Numer: 12/2015
Data: 26.11.2015 15:27

Zarząd Spółki T2 INVESTMENT S.A. informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 22 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany Statutu Spółki.
W załączeniu znajdują się obecnie obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu