Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Numer: 16/2016
Data: 25.07.2016 09:30

Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Emitent informuje, że w dniu 22 lipca 2016 roku została zakończona subskrypcja akcji serii B, która trwała od 14 lipca 2016 roku. Subskrypcją objętych było 20.000.000 akcji serii B i wszystkie oferowane akcje zostały objęte. Subskrypcja miała charakter prywatny – Emitent złożył oferty objęcia akcji spółce Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz panu Tomaszowi Banasiewiczowi. Akcje zostały objęte przez oba te podmioty w wyniku zawarcia umów objęcia akcji. Moonrock Enteprise S.A. objął w dniu 19 lipca 2016 r. 18.169.500 akcji imiennych za cenę emisyjną wynoszącą 29.252.895 zł, w zamian za wkład niepieniężny (Raport bieżący ESPI MEDCAMP S.A. numer 5/2016 z dnia 19.07.2016 roku). Pan Tomasz Banasiewicz objął w dniu 22 lipca 2016 r. 1.830.500 akcji imiennych za cenę emisyjną wynoszącą 2.947.105 zł, w zamian za wkład niepieniężny (Raport bieżący ESPI MEDCAMP S.A. numer 8/2016 z dnia 22.07.2016 roku).

Koszty przeprowadzenia subskrypcji wyniosły 15.050,28 zł, w tym na:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 15.050,28 zł ; w tym 0 zł podatek od czynności cywilnoprawnych , 15.050,28 opłaty notarialne,
b) wynagrodzenie subemitentów – 0 zł;
c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł
d) promocja oferty – 0 zł
Koszty emisji akcji poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna
§ 4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – zakończenie subskrypcji instrumentów finansowych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu