Uzupełnienie raportu 8/2020

Numer: 9/2020
Data: 17.04.2020 15:15

Spółka MEDCAMP S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu 8/2020 przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorysy Członków Rady Nadzorczej, powołanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Życiorys M. Zieliński.pdf

Życiorys Ł. Krych.pdf

Życiorys Ł. Górski.pdf