Uchwały podjęte przez ZWZA MEDCAMP Spółka Akcyjna w dniu 28 października 2022 roku

Numer: 15/2022
Data: 24.11.2022 11:07

Spółka Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 października 2022 roku wraz z wynikami głosowań.
  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu