Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Numer: 13/2014
Data: 11.06.2014 16:37

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu