Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 14 lipca 2016 roku

Numer: 15/2016
Data: 14.07.2016 15:03

Zarząd Spółki MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał z drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 14 lipca 2016 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu