Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 12 czerwca 2017 roku

Numer: 7/2017
Data: 12.06.2017 15:32

Zarząd MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 12 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Załączniki:

Uchwaly_podjete_WZA_Medcamp_12.06.2017

Osoby reprezentujące spółkę:

Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu