Treść uchwał WZA spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 31.07.2020 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna

Numer: 16/2020
Data: 31.07.2020 18:22

Zarząd MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 31 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”
  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uchwaly-wza-medcamp(4)