Treść uchwał NWZA Spółki T2 Investment S.A. podjętych w dniu 08 stycznia 2016 roku

Numer: 1/2016
Data: 08.01.2016 16:24

Zarząd T2 Investment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 08 stycznia 2016 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Załączniki: