Treść uchwał NWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 08 kwietnia 2020 roku

Numer: 6/2020
Data: 08.04.2020 14:20

Zarząd MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 08 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uchwaly-medcamp.pdf