Terminy publikowania raportów okresowych w 2024 roku

Numer: 1/2024
Data: 15.01.2024 10:46

Zarząd MEDCAMP S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2023 roku – 12 lutego 2024 roku
Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2024 roku – 13 maja 2024 roku
Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2024 roku – 12 sierpnia 2024 roku
Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 roku
Raport roczny jednostkowy za 2023 rok – 13 maja 2024 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu