Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Numer: 1/2023
Data: 02.01.2023 16:46

 

Zarząd MEDCAMP S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2022 roku – 10 lutego 2023 roku
Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2023 roku – 12 maja 2023 roku
Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2023 roku – 11 sierpnia 2023 roku
Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2023 roku – 14 listopada 2023 roku
Raport roczny jednostkowy za 2022 rok – 12 maja 2023 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu