Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku MEDCAMP S.A

Numer: 1/2022
Data: 29.01.2022 11:30

Zarząd MEDCAMP S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny _jednostkowy_ za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022 roku
Raport kwartalny _jednostkowy_ za I kwartał 2022 roku – 13 maja 2022 roku
Raport kwartalny _jednostkowy_ za II kwartał 2022 roku – 12 sierpnia 2022 roku
Raport kwartalny _jednostkowy_ za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku
Raport roczny _jednostkowy_ za 2021 rok – 13 maja 2022 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu