T2INVEST SA sprzedaż aktywów o istotnej wartości

Numer: 16/2011
Data: 29.06.2011 19:23

Emitent informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 r., w transakcji pakietowej na GPW w Warszawie S.A., zbył 210.000 akcji PBO „ANIOŁA” S.A. z siedzibą w Kostrzynie za łączną cenę 1.428,0 tys. PLN. Nabywcą akcji był inwestor finansowy – towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Po transakcji Emitent pozostaje właścicielem 870.000 akcji PBO „ANIOŁA” S.A., dających 12,9% udział w kapitale i 8,7% udział w głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki. Akcje PBO ANIOŁA S.A. stanowią dla Emitenta aktywa o istotnej wartości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi zdz/