T2INVEST SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Numer: 1/2012
Data: 30.01.2012 13:30

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – 14 luty 2012 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku – 14 sierpnia 2012 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 roku

Raport roczny za 2011 rok – 14 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu