T2 INVESTMENT zakończenie projektu realizowanego przez spółkę zależną

Numer: 18/2011
Data: 07.11.2011 18:46

Zarząd Emitenta informuje o ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu prac w ramach projektu p.t. „Stworzenie Inkubatora wspierającego firmy rozpoczynające działalność, z uwzględnieniem osób bezrobotnych z pomysłem na biznes”, realizowanego przez spółkę w 100% zależną od Emitenta – T2 Inkubator Sp. z o.o. Łączna wartość wykonanych w ramach projektu prac wyniosła 3.159,7 tys. złotych (brutto), z czego kwota 1.511,2 tys. złotych pochodziła ze środków przekazanych na jego realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Pozostała kwota pochodziła z pożyczki udzielonej T2 Inkubator Sp. z o.o. przez Emitenta. Zamknięcie i ostateczne rozliczenie ostatniego etapu projektu oznacza całkowite zakończenie prac związanych z tworzeniem inkubatora przedsiębiorczości, w szczególności zakończenie prac budowlanych oraz prac związanych z kompleksowym wyposażeniem pomieszczeń biurowych.

O przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy na realizację projektu w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”, Schematu I „Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw“ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2010 z dnia 11 maja 2010 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

kom ebi zdz/