T2 INVESTMENT SA zwołanie ZWZ

Numer: 6/2012
Data: 21.05.2012 15:11

Zarząd Spółki T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000276511 („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2012 roku na godz. 9:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-476), przy ul. Jasielska 16A

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Spółki: www.medcampsa.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

załącznik
załącznik