T2 INVESTMENT SA zwołanie NWZA

Numer: 26/2009
Data: 18.11.2009 16:28

Zarząd spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 16 A, 60-476 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000276511, informuje, iż w dniu 18 listopada 2009 roku na stronie internetowej spółki www.medcampsa.pl, zamieszczone zostało ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 grudnia 2009 r. na godzinę 10.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 14 grudnia 2009 roku, przekazujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: § 6 pkt. 12.2 załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”