T2 INVESTMENT SA zbycie aktywów o istotnej wartości – sprzedaż nieruchomości

Numer: 4/2011
Data: 08.03.2011 10:07

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 7 marca 2011 r. zawarł z podmiotem w 100% zależnym – T2 JASIELSKA Sp. z o.o. jako nabywcą – umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasielskiej. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wyniosła 3.600.000 złotych netto.

T2 JASIELSKA Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną przez Emitenta w celu zarządzania projektem nieruchomościowym polegającym na wynajmie powierzchni biurowej w powyższej nieruchomości.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w wyniku zawarcia powyższej umowy sprzedaży nieruchomości oraz związanej z tą transakcją umowy o kredyt inwestycyjny (o której Emitent informował w raporcie bieżacym nr 3/2011 z dnia 04.03.2011 r.), Emitent pozyskał środki pieniężne w wysokości 1.800.000 zł, które zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodną ze strategią Spółki.