T2 INVESTMENT SA zawiązanie spółki

Numer: 24/2009
Data: 16.11.2009 08:13

Emitent informuje, iż w dniu 13 listopada 2009 zawiązana została spółka akcyjna pod firmą LMB CAPITAL S.A. z siedzibą w Poznaniu z kapitałem zakładowym 1.000.000 PLN (jeden milion złotych). Emitent jest założycielem tej spółki i objął w niej akcje dające 50% udział w kapitale i w głosach na walnym zgromadzeniu.

LMB CAPITAL S.A. będzie firmą inwestycyjną o charakterze funduszu wyspecjalizowanego w dokonywaniu inwestycji w wykupy przedsiębiorstw (buyouts). W obszarze zainteresowania LMB CAPITAL S.A. będą leżały w szczególności transakcje realizowane z wykorzystaniem finansowania dłużnego, czyli wykupy lewarowane (LBO – Leveraged Buy Outs) i przejęcia dokonywane wspólnie z menedżerami, czyli wykupy menedżerskie (MBO – Management Buy Outs). Środki na inwestycje zostaną pozyskane w drodze podwyższeń kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: §3 pkt. 1 załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”