T2 INVESTMENT SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 6/2013
Data: 25.03.2013 19:15

Spółka T2 INVESTMENT S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Tomasza Tylińskiego – Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Pan Tomasz Tyliński, w Poznaniu, w dniu 22 marca 2013 roku zbył 1.975.000 akcji Spółki, w cenie wynoszącej 2,50 zł (dwa złote 50/100) za jedną akcję, na rzecz spółki ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu, tj. podmiotu blisko związanego w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, w drodze wniesienia aportu w rozumieniu art. 132 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W wyniku ww. transakcji spółka ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, będąca osobą blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy nabyła w dniu 22 marca 2013 roku ww. akcje Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO