T2 INVESTMENT SA zawarcie umowy kredytowej

Numer: 3/2011
Data: 05.03.2011 09:48

Zarząd Emitenta informuje, iż podmiot w 100% zależny od Emitenta – T2 JASIELSKA Sp. z o.o., zawarł w dniu 4 marca 2011 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. umowę o kredyt inwestycyjny. Wartość udzielonego kredytu wynosi 1.800.000 zł, a termin jego spłaty został ustalony na dzień 26 lutego 2021 roku. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz marży banku wynoszącej 3,5 p.p. Środki uzyskane w ramach powyższego kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez T2 JASIELSKA Sp. z o.o. nieruchomości (położonej w Poznaniu przy ul. Jasielskiej) należącej obecnie do T2 INVESTMENT S.A.

T2 JASIELSKA Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną przez Emitenta w celu zarządzania projektem nieruchomościowym polegającym na wynajmie powierzchni biurowej w przedmiotowej nieruchomości. W ramach tego projektu począwszy od II kwartału br. zostanie udostępnione pod wynajem kolejne 1,3 tys. m kw. powierzchni biurowej klasy „A”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.