T2 INVESTMENT SA zawarcie istotnej umowy

Numer: 1/2014
Data: 02.01.2014 16:10

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z dnia 31 grudnia 2013 roku na mocy której Emitent zawarł ze spółką BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę datio in solutum (art. 453 kodeksu cywilnego). Na podstawie ww. umowy BLUMERANG INVESTORS S.A. przeniósł na rzecz Emitenta 4000 akcji spółki Notebooki.pl S.A. w zamian za zwolnienie przez Emitenta spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. z obowiązku zapłaty części ceny w wysokości 570.000 zł za udziały w spółce T2 Jasielska Sp. z o.o. wynikającej z umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 27 marca 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.