T2 INVESTMENT SA zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki PBO ANIOŁA SA

Numer: 6/2011
Data: 13.03.2011 17:23

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 11 marca 2011 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego spółki PBO ANIOŁA S.A. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1 (właścicielem których jest Emitent), B oraz C.

Działalność PBO Anioła S.A. obejmuje realizację kompleksowych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego (osiedla domów jednorodzinnych, budynki wielorodzinne), przemysłowego (sklepy, hale produkcyjne, hale magazynowe), obiektów użyteczności publicznej (szkoły, obiekty sportowe, biurowce), a także modernizacje, adaptacje, przebudowy i remonty obiektów istniejących. Do zleceniodawców spółki należą m.in. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. (właściciel sieci sklepów Biedronka), TESCO Sp. z o.o, Plus Market Sp. z o.o, ALDI Polska Sp. z o.o. oraz samorządy lokalne.

T2 INVESTMENT S.A. jest właścicielem akcji PBO ANIOŁA S.A. stanowiących obecnie 20,2% udział w kapitale i 12,6% udział w głosach na walnym zgromadzeniu. Akcje PBO ANIOŁA S.A. stanowią dla Emitenta aktywa o istotnej wartości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.