T2 INVESTMENT SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Numer: 20/2013
Data: 30.06.2013 22:17

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik