T2 INVESTMENT SA – uchwały podjęte na WZA

Numer: 10/2012
Data: 22.06.2012 14:30

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik