T2 INVESTMENT SA terminy raportów okresowych w roku 2010

Numer: 6/2010
Data: 30.01.2010 10:41

Zarząd Emitenta informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 r.:

– 11 lutego 2010 r. – raport kwartalny za IV kw. 2009 r.,

– 13 maja 2010 r. – raport kwartalny za I kw. 2010 r.,

– 8 czerwca 2010 r. – raport roczny za 2009 r.,

– 12 sierpnia 2010 r. – raport kwartalny za II kw. 2010 r.,

– 15 listopada 2010 r. – raport kwartalny za III kw. 2010 r.,

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi zdz/